Monday, April 20, 2009

Happy Birthday Lola!

Today is the actual birthday of my lola... i'm missing her so much, she's in Pangasinan right now and having a good time with my brother's family. Since we already had our celebration last week i just want to share with you guys a poem that i wrote as a gift to her 82nd birthday. It's written in Filipino because i believed i'm good at it (hehehe...)

Aking Lola

Kalinga mo ang naghubog sa aking pagkatao,
Pinalaki mo akong isang mabuting tao,
Utang ko sa iyo ang buong buhay ko,
Mabuting buhay sa akin ay hangad mo.

Mapalad ako, isa ako sa napalaki mo
Lumaking magalang at buo ang pagkatao,
Kung minsan nga ay iniisip ko,
Paano na kaya kung di ikaw ang lola ko?

Siya si Aling Sion sa mga kapitbahay,
Mahilig siya sa duster na mga pambahay,
Masarap siyang magluto lalo na ng gulay,
Laging lumalakad pero ayaw ng may alalay.

Otsenta’y Dos ka na lola, pero malakas ka pa,
Hangad ko sa iyo ay makasama pa,
Ng pangmatagalan at mapasaya ka,
Ikaw ang aking Champion at wala ng iba!


No comments:

Post a Comment

Let me here from you ...