Saturday, October 31, 2009

Happy 68th Birthday Yeye!

We call her Yeye but my sons and her other grandchildren calls her "Ma". She's now 68 years old and we are celebrating it today. Yes, kahit busy ako sa loob ay isiningit ko ang pagbati ko sa blog para kay Yeye. Si Yeye as I've already shared to you guys on my previous post ang isa sa mga dahilan ng strong na pagsasama namin ni Topher at lalong lalo na sa pagpapalaki ko sa aking mga anak. She's always there for us kahit noong nag-uumpisa palang kaming magsama as husband and wife at a very very young age.
2 more years ay magse-celebrate na siya ng kanyang 70th birthday and it's definitely something to look forward to because we're gonna make it with a bang! Hehehe....
Happy Birthday Yeye!

No comments:

Post a Comment

Let me here from you ...